Landkarte Vatovavy Fitovinany

Die 10 größten Städte in Vatovavy Fitovinany

StadtEinwohnerStadtplan
Keine Ergebnisse gefunden.

Alle Provinzen von Madagaskar

Provinzenzur Provinz
Alaotra Mangoro
Amoron'i Mania
Analamanga
Analanjirofo
Androy
Anosy
Atsimo-Andrefana
Atsimo-Atsinanana
Atsinanana
Betsiboka
Boeny
Bongolava
Diana
Ihorombe
Itasy
Melaky
Menabe
Sava
Sofia
Upper Matsiatra
Vakinankaratra
Vatovavy Fitovinany

Infos über Vatovavy Fitovinany

Land: Madagaskar, Landkarte Madagaskar